درباره

گوغر از دهستان‌های بخش مرکزی گوغرشهرستان بافت استان کرمان است. مرکز این دهستان دوروستای چشمه سبزوامیرآباد می‌باشد این دهستان قدمت زیادی دارد

رستاق، ابلق اباد، اندردری ،بهکن بالا، بهکن پائین ،بیدشیرین بالا، جوکارعلیا،جوکارسفلی ،ده شول، سفیدابراهیم، گریجوئیه ،گورابراهیم، باغچه، چشمه سبز، چهارکشت ،دره رود،ده ساجر ،سیف الدین ،گنبدان، گوه سلطانی ،مارنوئیه ،مارونی، هارموئیه ، امیراباد، گوین، آب بید، بیدسواران ،جمال لک ،چهارطاق، حاج قلندر، خافکوئیه ،خواجه ماهی، ده ساجر، ده نصران، دهوییه ،دیجوییه ،گودگیرو(گود گردو)، زنگوییه ،سغنگ ،قلقل، کهوییه سفلی ،کهوییه علیا، گرداز گوهرین، منوئیه ،مورگوسیه، مینوئیه، برسیاه، ترچون ،جفریز، جویوئیه ،دربادماهوئیه، درشنوییه ،ده درک ،کوهوییه، گنبدماهوییه، هنکائی ،بزنگ، رستاق ، جمعا منطقه گوغر بالغ بر 90 پارچه آبادی دارد که ذکر همه آنها میسر نیست اگر کنجکاو دانستن وجه تسمیع نام گوغر باشیداینگونه است که برطبق محکمترین اسناد به جای مانده از گذشته که مربوط به سال 60هجری قمری است (سنگ نوشته های موجود)گوقردران نام اصلی منطقه بوده که گو مخفف گاو و قر به معنی فرو رفتن (به زبان ترکی) است گوقردران یعنی محلی که گله ای از گاو هادر آن فرو رفته اند .این واژه پس از حمله اعراب به ایران به علت نبود حروف گ و ق در زبان عربی به جوجردران معروف شد


گزارش تخلف
بعدی